De Schalm - ANBI

De Schalm is erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Daarbij hoort de verplichting om de volgende gegevens online te publiceren:

Officiële naam:

Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Meern

Publiek bekende naam:

De Schalm

KvK-nummer:

41177228

RSIN-nummer:

0030.19.871

Adres:

Oranjelaan 10
3454 BT De Meern

Telefoon:

030-6662609

E-mail:

info@schalmdemeern.nl

Statutaire doelstelling:

Het in stand houden van een centrum voor welzijn ten behoeve van de gehele bevolking van de gemeente Utrecht, met name het gedeelte van die gemeente bestaande uit de oorspronkelijke kernen Vleuten en De Meern, als ook het stadsdeel Leidsche Rijn.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter Mevr. Marga Lieshout
Secretaris Dhr. Bernard Höfte
Penningmeester Dhr. Kees Verkerk
Bestuurslid Mevr. Marlene van Rooijen
Bestuurslid Mevr. Janny Kok-Albers
Bestuurslid Dhr. Henk Mulder
Bestuurslid Mevr. Ina Peek
Beloningsbeleid:

Personeel

6 beroepskrachten bezetten gezamelijk 3,1fte in loondienst en richten zich naar de kaders zoals vastgelegd in de CAO ZW ten aanzien van functiewaardering en beloning.

 

Vrijwilligers

Vrijwilligers worden niet betaald. Wel ontvangen zij een kleine vergoeding voor diensten met een commercieel oogmerk en condoleances.

 

Bestuur

De leden van het stichtingsbestuur worden niet betaald.

Schenken

Een gift aan een ANBI mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

 

Meer info: Belastingdienst en ANBI

 

(Bron: belastingdienst.nl)

 • Officiële naam:
 • Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Meern

 • Publiek bekende naam:
 • De Schalm

 • KvK-nummer:
 • 41177228

 • RSIN-nummer:
 • 0030.19.871

 • Adres:
 • Oranjelaan 10
  3454 BT De Meern

 • Telefoon:
 • 030-6662609

 • E-mail:
 • info@schalmdemeern.nl

 • Statutaire doelstelling:
 • Het in stand houden van een centrum voor welzijn ten behoeve van de gehele bevolking van de gemeente Utrecht, met name het gedeelte van die gemeente bestaande uit de oorspronkelijke kernen Vleuten en De Meern, als ook het stadsdeel Leidsche Rijn.

 • Bestuurssamenstelling:
 • Voorzitter Mevr. Marga Lieshout
  Secretaris Dhr. Bernard Höfte
  Penningmeester Dhr. Kees Verkerk
  Bestuurslid Mevr. Marlene van Rooijen
  Bestuurslid Mevr. Janny Kok-Albers
  Bestuurslid Dhr. Henk Mulder
  Bestuurslid Mevr. Ina Peek
 • Beloningsbeleid:
 • Personeel

  6 beroepskrachten bezetten gezamelijk 3,1fte in loondienst en richten zich naar de kaders zoals vastgelegd in de CAO ZW ten aanzien van functiewaardering en beloning.

   

  Vrijwilligers

  Vrijwilligers worden niet betaald. Wel ontvangen zij een kleine vergoeding voor diensten met een commercieel oogmerk en condoleances.

   

  Bestuur

  De leden van het stichtingsbestuur worden niet betaald.

 • Schenken
 • Een gift aan een ANBI mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

   

  Meer info: Belastingdienst en ANBI

   

  (Bron: belastingdienst.nl)

 • Download:
 • Publicatie ANBI
 • Beleidsplan 2021-2023
 • Sociaal jaarverslag 2022
 • Jaarrekening 2022
 • Sociaal jaarverslag 2021
 • Jaarrekening 2021
 • Sociaal jaarverslag 2020
 • Jaarrekening 2020